Ons bereikte het droevige bericht dat op 79 jarige leeftheid op zondag 19 december is overleden ons zeer gerespecteerd lid:

 

Lies Thonen

1942 - 2021 

 

echtgenote van

Ben Thonen †

 

Lies zat al een langere periode te wachten op een heupoperatie en 17 december is zij succesvol  geopereerd en de dag daarna mocht ze weer naar huis. Maar weer thuis kreeg zij buikklachten en van kwaad tot erger werd ze weer met spoed naar het ziekenhuis gebracht daar kreeg zij diversen complicaties en is ze zondag overleden.

Lies was samen met haar man Ben vanaf de oprichting lid van onze vereniging, Ben heeft vele jaren de functie van penningmeester gehad maar ook Lies heef haar steentje bijgedragen bij vele activiteiten en zogezegd ze was een actieve vrijwilliger binnen onze vereniging. Vooral in de begin jaren was zij ook zeer actief als competitie en toernooi speelster, ze stond in die jaren zogezegd haar mannetje wel.

Na het overlijden van Ben in 2019 was het een moeilijke periode voor Lies, en toch hield ze een band met de vereniging, zo was ze altijd aanwezig als we een toernooi hadden met na afloop een hapje en een drankje.

Zo kreeg ze ook het idee om dicht bij de jeu de boule vereniging te gaan wonen en verhuisde naar Portiuncula waar ze alweer anderhalf jaar met plezier woonde en dan kon ze als ze opgeknapt was weer actief gaan boulen.

Maar helaas het heeft niet zo mogen zijn.

 

Lies rust samen met Ben in vrede.

 

Leden en bestuur van Le Château wensen de familie, vrienden en kennissen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode van het leven. Ita Schendelaar

 

  1936 – 2021

 

 

Zondag 5 december 2021 is Ita op 85-jarige leeftijd overleden, zij is rustig ingeslapen.

Al sinds 2005 was ze lid van onze vereniging. Toen ze in dat jaar stopte met werken als pedicure wilde ze graag een hobby zoeken en kwam ze terecht op een buitenbaan op de Teersdijk waar jeu de boule werd gespeeld, daar trof ze Joop Jansen die haar overhaalde lid te worden van Le Château. Ita had al snel haar plaats gevonden binnen onze vereniging, zo speelde ze verscheidene jaren competitie en was ze trouwe gast op menig toernooi, maar wat ze erg leuk vond was het bardienst draaien, dat heeft haar veel vreugde gegeven, zo ook het gasten boulen was voor haar een fijne bezigheid.

Ita was een kleine Bourgondiër, lekker eten en een drankje op zijn tijd, daar kon ze van genieten.

Ita stond nuchter in het leven en haar levensmotto was dan ook NIET ZEUREN !!!!.

De laatste jaren ging het door haar slechte gezondheid met boulen niet zo goed meer maar ze wilde betrokken blijven met de boule sport en de mensen er omheen. Nadat ze niet meer kon auto rijden werd het geregeld dat ze zeer regelmatig door andere leden op de zaterdag thuis werd opgehaald en ze dan de hele middag kon genieten van de competitiewedstrijden, daar zat ze op haar vaste plaatsje en wie langs haar kwam kreeg steevast de vraag wil je nog een marsje die ze altijd in voorraad had en de middag werd altijd afgesloten met een jong borreltje en een heerlijk rookworstje, o wat genoot ze daarvan.

Ook voor Ita was de corona periode een verschrikking, altijd maar alleen zijn, daarbij ernstig ziek worden de laatste tijd van haar leven is haar niet meegevallen maar klagen deed ze niet.

Ita je was klein maar krachtig een fijne vrouw die we niet snel zullen vergeten.

 

Ita rust zacht.

 

Familie, vrienden en kennissen van Ita veel sterkte in deze moeilijke periode.